HOME » EXHIBITION » t.r.a.n.s.f.o.r.m.
       

t.r.a.n.s.f.o.r.m.

Takahashi Hiroko solo exhibition

Date : Jun. 2009

Place : Gallery ROCKET, Tokyo

Photo : Shiori Kawamoto